۱۳۹۲ خرداد ۳, جمعه

گفتگوی احمد رفعت با رویا عراقی در رابطه با وضعیت آقای بروجردی

 برنامه شبنامه حقوق بشر گفتگویی داشته با رحمان جوانمردی در مورد دستگیری های اخیر در کردستان،دکتر رویا عراقی در
رابطه با وضعیت آیت الله بروجردی در زندان، محمود امیری مقدم در زمینه ۵۸ اعدام در ماه اردیبهشت و منصور برجی در مورد دستگیری مسیحیان ربانی در تهران
 
هیچ نظری موجود نیست: