۱۳۹۲ اردیبهشت ۸, یکشنبه

مصاحبه رادیو فردا پیرامون نامه آقای بروجردی درباره انتخابات

حسین کاظمینی بروجردی در مورد انتخابات می نویسد : هر روز که میگذرد، شرایط زندگی در کشور، سخت تر شده، و نفس کشیدن در فضای خفقان و دیکتاتوری، مشکل تر گردیده و دوران اسفناک و اضطراب آمیزی، نمودار گشته و این فجایع، مزید بر آن شده که همه خودکامگی ها و زورگویی ها، به نام دین، مطرح گشته است.
و در مورد آخرین وضعیت آقای بروجردی رادیو فردا گفتگویی  با دکتر گیتی پورفاضل  وکیل ایشان  داشته است (دقیقه ۲۵:۴۰ به بعد)

 
هیچ نظری موجود نیست: