۱۳۸۹ اسفند ۸, یکشنبه

هشدار به دیکتاتور : سه شنبه های فریاد از راه میرسد

 سه شنبه 10 اسفند همه ایرانیان آزاده بار دیگر به میدان خواهند آمد تا قدرت خود را به دیکتاتور نشان دهند . سه شنبه خواهیم آمد و بار دیگر برای بازپس گیری حقوقمان فریاد خواهیم زد . به احترام خون شهدایمان آرام نخواهیم گرفت و تا رسیدن به آزادی پنجه در پنجه دیکتاتور خواهیم کشید . صف در صف با مشتهای گره کرده و عزمی استوار، وطنمان را از اشغالگران ضد وطن پس خواهیم گرفت .
همراه شو عزیز ...

۳ نظر:

ناشناس گفت...

مشکل بزرگ و تاریخی ملت ایران بآسانی در دو مرحله قابل حل است:
مرحله اول - تغییر و حذف چند ماده از قانون اساسی فعلی.
مرحله دوم - انتخاب مجلس موسسان قانون اساسی و تدوین قانون اساسی جدید و تصویب ملت ایران و انتقال و واگذاری حکومت به مردم ایران .
تنها راه پیوند و همبستگی مردم ایران، یک قانون اساسی بدون طرفداری از یک عقیده یا گروه یا فرد خاص است. هر فرد یا گروه یا عقیده خاصی که بخواهد امتیاز یا انحصار ویژه و خاصی را در قانون اساسی به خود اختصاص دهد در برابر امواج طوفان سهمگین مردم ایران نابود خواهد شد. دیگر در دوره ارتباطات با سرعت نور و دسترسی همه به اطلاعات از طریق اینترنت و ماهواره نمیتوان عقیده خاصی را به همه مردم قالب نمود.
روحانیت اسلامی در ایران میثاق خود را با مردم ایران بر اساس قانون اساسی شکسته و اینک روحانیت بر سر دو راهی تاریخی قرار گرفته است. یا با قبول رای ملت و پذیرش قانون اساسی بیطرف زمینه را برای آشتی ملی و احترام روحانیت در قالب تشکیلاتی مشابه واتیکان در قم یا تشکیل حزب فراهم آورند، و یا در غیر این صورت روحانیت و اسلام در ایران در مقابل امواج طوفان سهمگین خشم مردم ایران نابود خواهد شد.
زیبنده است کلیه مردم ایران، گروهها و احزاب و عقاید نیز با توافق و تشریک مساعی در مورد جمهوری ایران راه را برای پیشرفت و تعامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی فراهم آورند و از درد و رنج بیشتر مردم ایران جلوگیری کنند.
ما تا تاریخ ۲۰ اسفند ماه سال ۱۳۸۹ به روحانیت و مراجع اسلامی در ایران فرصت میدهیم تا تصمیم خود را اعلام کنند و پس از آن هیچ مانعی جلودار مردم ایران نخواهد بود و هیچ گونه عذری هم پذیرفته نخواهد بود.
اصل ۱ - حکومت ایران جمهوری است.
اصل ۲ - حذف
اصل ۴ - حذف
اصل ۵ - حذف (وظايف‏ و اختيارات‏ رهبر به مجلس شورای ملی واگذار میشود).
اصل ۱۲ و ۱۳و ۱۴ - حذف
اصل ۱۸ - پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت شیر و خورشید است.
اصل ۵۸ - اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از طريق‏ مجلس‏ شوراي‏ ملی‏ است‏ ...
اصل ۶۷ - تغییر
اصل ۹۱ تا ۹۹ - حذف ( شورای نگهبان)
اصل ۱۰۷و ۱۰۸ و ۱۰۹ - حذف (خبرگان)
اصل ۱۱۰ - وظايف‏ و اختيارات‏ رهبر به مجلس شورای ملی واگذار میشود.
اصل ۱۱۱ و ۱۱۲ - حذف ( مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام) ********************** مردم ایران **************************
اگر شما هم با این بیانیه موافق هستید این بیانیه را copy نموده و حداقل ۳ مرتبه در قسمت comment ها paste نمایید.

kamran گفت...

باسلام و درود فرآوان بر آزادي خواهان
اي ديكتاتوران حاكم بر ايرانم شعار من و ما تمامي دموكراسي خواهان اين است كه زير بار ستم نمي كنم زندگي.
همه باهم به خيانانها مي آيم و فرياد آزادي سر ميدهيم.
كامران

احمدی گفت...

بوی آزادی از سه شنبه ها اعتراض ، می آید