۱۳۸۹ تیر ۱۷, پنجشنبه

جوابيه اي در برابر هجمه هاي رسانه هاي حکومتي بر عليه آقاي بروجردي

طي روزهاي اخير، سايتهاي وابسته به حكومت به ويژه "جهان نيوز"، به همراه روزنامه هاي "ايران"، "وطن امروز" و...، مجددا حملات جديدي را عليه زنداني سرشناس عقيدتي سياسي، آقاي سيد حسين كاظميني بروجردي، شروع كرده اند.
در جوابیه ذیل سعی بر این است که پاسخی هر چند مختصر در برابر هجمه هاي صورت گرفته برعليه ايشان، داده شود :

الف: "در خبر مذكور از عبارت توهين آميز "مرجع دروغی" براي معرفي آقاي بروجردي استفاده كرده اند"
لازم به ذکر است آقاي بروجردي تا کنون ادعای مرجعیت نکرده است. با این وجود مرجعیت عنوانی نیست که کسی به دیگری بدهد و یا انکار آن کند؛ هر کس که پیشوائی و پرچمداری اندیشه و حرکتی را برعهده بگیرد و مورد وثوق مردم باشد، در جایگاه مرجعیت قرار می گیرد. ايشان خود را مرجع گرفتاران و سيلي خوردگان معرفي كرده اند.
ب: "بروجردی در زندان سبز شد"
جنبش سبز حرکت عظیمی است که به نوعی از 30 سال قبل شروع شد. همه ایرانیانی که در در داخل و خارج، جان و مال و ناموس و آزادی و اعتبارشان به تاراج رفت؛ روشنفکرانی که با این حکومت مقابله کردند؛ روحانیونی که با حکومت بیعت نکرده و در مقابلش ایستادند؛ کسانی که عليرغم همه تنگناها اطلاع رسانی و افشاگری نمودند؛ شجاعت و درایت آقاي موسوی و آقاي کروبی و ...، همگی در شکل گیری و تداوم آن دخیل بوده اند. در پي تقلب آشكار در انتخابات، انزجار مردم از استبداد ديني به اوج خود رسيد و اتفاقات بزرگي رخ داد كه تمام دنيا به ويژه آزادیخواهان جهان را تحت تاثير قرار داد. آقاي بروجردی هم به عنوان یک چهره مذهبی دلسوز که همواره از منافع و خواست مردم جانبداری کرده، در این موج اعتراضی ازهیچ حمایتی دریغ نکرد.
پ: "سوء استفاده از مردم"
- سوء استفاده در چه موضوعی!؟ اینجور اتهامات، صرفا کلی گوئی هایی بی سند است.
- بروجردی چگونه از مردم سوء استفاده کرده در حالی که نه تنها حتی يک شاکی خصوصی نداشته بلكه همواره مورد حمايت اقشار مختلف جامعه بوده است!
- ایشان در پاسخ به سئوال يك خبرنگار كه پرسيد چرا فراخوان عمومی اعلام نمی کنید، توضيح داد: "از آنجا كه وفور اختناق به حديست كه هرگونه تحصني را با شدت تمام سركوب مي كنند لذا نمی خواهم باعث کشته شدن مردم شوم." چگونه مي توان باور كرد شخصیتی با چنین طرز فکری، از مردم سوء استفاده کرده باشد؟!
- اينگونه برچسب ها، با آرمانهاي ايشان كاملا متضاد است چرا که خواهان جدائی دین از دولت بوده تا راه برای سودجوياني كه به نام دين بر گرده مردم سوار مي شوند مسدود گردد.

هیچ نظری موجود نیست: