۱۳۸۸ اسفند ۲۹, شنبه

فرخنده باد نوروز بر ایرانیان

گرامی میداریم حلول سال نو و سرآغاز بهار و زندگی را و بدین امید این عید باستانی نیاکانمان را جشن می گیریم که سرآغازی باشد بر جشنواره نور و آزادی بر ایران زمین و پایانی باشد بر سیاهی تاریک اندیشان ولایت فقیه در سرزمین پاک ما ایران .
امسال اما نوروز در ایران حالی و هوایی دیگر گونه دارد . جا دارد شادی هایمان را با خانواده های زندانیان سیاسی عقیدتی و تمامی آسیب دیدگان راه آزادی قسمت نمائیم و در وقت گره زدن سبزه ها ، دلهایمان را برای پیکاری نو با واپسگرایان و متحجران ولایت فقیه بهم گره زنیم و با هم عهد بندیم که تا آزادی وطن لحظه ای ننشینیم .
ای هموطن ؛ بیائیم همه با هم در لحظه تحویل سال برای آزادی تمامی زندانیان ایران زمین دست بدعا برداریم .

تقدیم به آقای بروجردی بزرگمرد راه آزادی :

هفت سين در اوین

هفت سيني كه به زندان، چيدست                            سفره از رنج و عذاب و دردست
سين اول كه ز سيلي، سرخست                                    صورت بندي ما را، سوزست
سين دوم كه ز سرما، لرزست                                       به زمستان، همگي بيمارست
سين سوم كه به تقديراتست                                           سختي و فتنه و ناهنجارست
سين چهارم بشنو، سنگين است                       لحظه ها در شب و روزش، جنگ است
سين پنجم كه سكوتي ، منگ است                         همچو عقرب به روانم، چنگ است
سين شش بين كه پتو را ساس است                    مانع خفتن و آسودگي و درمان است
سين هفتم به غذايم، ‌سنگ است                                 دشمن و مغرض هر دندان است
به دو فك نيست صدف، لثه ز آن محروم است      چو به سلول بيائي، همه جا نوروزست
روز نو حامل نوميدي هر مسجونست               عيديم مي دهد اين سال، چهارم عيدست
چو به پنجم بروم، آه به اين تقويم است             غصه هائيست مرا، قصه ما جانكاهست

۳ نظر:

زنان مبارز گفت...

سلام
پدرم ازدرون زندان بزرگ عیدنوروز را برتو وهمبندیانت در آن زندان کوچک تبریک میگوییم وامیدوارم سال آزادی همه ایرانیان از این زندان بزرگ وکوچک باشد

Unknown گفت...

با درود بر روان پاک آزادیخواهان
در پایان سال پر درد و رنج 88 دست به آسمان پروردگار بلند میکنیم که ایزدا، سال نو را سال سردی آتش ستم خود کامگان و یاغیان آزادی قرار ده و این امر جز با اراده و خواست تو محقق نمیگردد. در وقتی که از آزادی و عدالت جز نامی باقی نمانده و شهوترانان دینی با سرکوب بزرگمردان اصیل و دلسوز دین و اعتقاد و عدالت مردم، آبرویی برای تو نگذاشته اند، صبرت برای چیست؟
عیدی مارا برقراری دموکراسی و صلح در سراسر هستی قرار ده.
با آرزوی آزادی آقای بروجردی بزرگمرد راه آزادی وطن از یوغ استبداد دینی.
جمعی از هواداران

کریم گفت...

به امید سالی که همه با صلح و صفا در کنار هم زندگی نمائیم