۱۳۸۷ آذر ۳, یکشنبه

پیام کوتاه تلفنی آیت الله بروجردی پس از انتقال به نقطه ای نامعلوم

۱ نظر:

Unknown گفت...

خطاب به اعضای حقوق بشر و سازمان بین الملل
با نامه نوشتن و فقط حرف زدن چیزی درست نمی شود منتظر چه هستید؟
شما همه در برابر مسائل آیت الله بروجردی مسئولید . آیت الله بروجردی یک تنه در برابر همه مسائل ایستاده و از خانواده و مال و جان خود دریغ نکرده . با وجود همه این قضایا ما چشم امید به یاری خدا بسته ایم .