۱۳۸۷ مهر ۲۱, یکشنبه

بازداشت يکي ديگر از هواداران آيت الله بروجردي

مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران
کامبيز حسيني 28 ساله و از متهمان پرونده آيت الله بروجردي در مهرماه 1385 بازداشت و مدت 6 ماه در بندهاي 209 و زندان اوين به سر برده و با قيد وثيقه تا زمان صدور و اجراي حکم آزاد گرديده بود ، نامبرده صبح روزجاري ( 21 مهرماه ) به دادسراي ويژه روحانيت احضار و پس از مراجعه جهت اجراي حکم 2 سال زندان خود بازداشت و به زندان اوين منتقل گرديد .
علاوه بر آقاي حسيني هشت متهم ديگر پرونده مذکور نيز در طي ماههاي گذشته بازداشت و روانه زندان اوين گرديده اند ، احکام افراد مذکور از پنج سال توام با تبعيد تا دو سال زندان متفاوت است.
شايان ذکر است تمامي افراد مذکور در زمان بازداشت خود مورد بدرفتاري قرار گرفته و روزهاي بسياري را در سلولهاي انفرادي و در شرايط غير انساني سپري نموده اند. اين افراد از دادرسي عادلانه برخوردار نبوده اند
.

هیچ نظری موجود نیست: