۱۳۸۷ مهر ۳۰, سه‌شنبه

دبیرکل سازمان ملل به ایران: از سرکوب مردم
واقلیتهای دینی واعدام نوجوانان دست بردارید
***
بان کی مون دبیر کل سازمان ملل با استناد به گزارشی وخیمی که درباره وضع حقوق بشر در ایران توسط کارشناسان سازمان تهیه شده، از جمهوری اسلامی خواستار شد از سرکوبگری علیه مردم خود دست بردارد و تبعیض و فشار علیه زنان، کودکان، دانشجویان، کارگران، آموزگاران، تلاشگران حقوق انسانی و اقلیتهای دینی و قومی را متوقف سازد.

هیچ نظری موجود نیست: