۱۳۸۷ آبان ۳, جمعه

بي خبري از سرنوشت سه تن از زندانيان تبعيدي

مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران
بر اساس آخرين گزارشات دريافتي پس از آنکه سه نفر از هواداران آيت الله بروجردي به نامهاي مسعود سماواتيان، حبيب قوتي و عليرضا منتظرصاحب در ساعت 3 عصر روز سه شنبه مورخ 30/7/87 براي اجراي حکم "تبعيد در زندان" به بيرون از دادگاه ويژه روحانيت منتقل شدند، تاکنون اين افراد هيچ گونه تماسي با خانواده هاي خود برقرار نکرده اند. خانواده هاي اين افراد اعلام کردند اگر تا روز يکشنبه آينده، خبر موثقي از سرنوشت عزيزان خود کسب نکنند، ضمن اطلاع رساني در اين باب ، در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران، تجمع خواهند کرد.
بنا بر گزارشات دريافتي ، عليرضا منتظر صاحب به زندان کرمانشاه منتقل گرديده است اما همچنان از وضعيت دو زنداني ديگر اطلاعي در دست نيست. همچنين گزارش گرديده است عليرضا منتظر صاحب به علت اعتراض به شرايط بسيار بد موجود در زندان، دست به اعتصاب غذا زده است. ولي در اين رابطه اطلاع بيشتري در دست نيست. احتمال ميرود با توجه به اينکه قرار است هفته آتي هيئتي خارجي اقدام به بازديد از زندان اوين نمايند اين جابجائي ها جهت پيشگيري از هرگونه اعتراض و اطلاع رساني زندانيان صورت گيرد .

۴ نظر:

Unknown گفت...

مگر شعارشان چه بوده جز آزادي و صلح و برقراري عدالت اجتماعيي كه توسط نظام غاصب تضييع شده .

Unknown گفت...

حكومتي كه در پي ساختن بمب اتم است و امريكا و اروپا را با وعده هاي بي سرانجام تعليق به بازي گرفته، اينك در برابر مبارزي به زانو دارآمده كه خود مي داند زوال حكومتش به دست اوست نه كشورهاي ديگر

ناشناس گفت...

دولتي كه درخواست كمترين حقوق بشري را با زندان و شكنجه پاسخ مي دهد ،چگونه مي تواند لفظ مقدس اسلام را پيشوندي براي نامش قرار دهد؟آن آخوندي كه جز جرم و عصيان طريقه اي ندانست چرا با نام خدا ، به خدا خيانت مي كند و ملت را به زنجير مي كشد؟دين و سياست بايد از هم جدا شوند

Unknown گفت...

منشينيد خموش ياران ؛ ايران در سايه ي دار است ، زير ساطور ولايت فقيه است منشينيد خموش ، دركشور ما سرب سوزان است پاسخ گر بپرسي از عدالت ،هر ره ديگر بود مسدود جز راه رذالت مثال عيني ْآن آيت الله كاظميني بروجردي و يارانش جهت احقاق حقوق از دست رفته شان از جان ومال خود گذشتند كه در تاريخ جهان فجايع اين نظام ثبت شود