۱۳۸۷ مهر ۲, سه‌شنبه

گزارش سازمان ديده بان حقوق بشر و كمپين بين المللي حقوق بشر
در آستانه سفر آقاي احمدي نژاد به سازمان ملل متحد

18 سپتامبر 2008
در طي مدت رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد، جايگاه حقوق بشر ايران به طور محسوسي تنزل پيدا كرده است . در حاليكه توجه ها متمركز به فعاليتهاي هسته اي ايران است و با اين وجود ايران حاضر به جواب گوئي در مورد نقض قوانين بين الملل حقوق بشرنمي باشد.
ديده بان حقوق بشر و كمپين بين المللي حقوق بشر در ايران معتقدند كه هر گونه تلاش بين المللي براي متعهد كردن ايران به مسئله هسته اي نبايد به هزينه رسيدن به بحران حقوق بشر در ايران باشد.
سازمان ديده بان حقوق بشر و كمپين بين المللي حقوق بشردر ايران، حكومت ايران را به موارد زير فرا مي خواند :

1- توقف اعدام و كيفر مرگ براي نوجوانان متخلّف .
2- آزادي تمامي زندانيان سياسي و همچنين اشخاصي كه خواهان برقراري صلح، آزادي بيان، آزاديهاي صنفي و آزاديهاي اجتماعي هستند .
3- دعوت مقامات ايراني ازكارشناسان سازمان ملل متحد و اعطاي اجازه به نمايندگان سازمان هاي بين المللي حقوق بشر براي بازرسي از ايران و انجام تحقيقات و ارائه دفاعيات خود.

گزيده اي از اين گزارش مربوط به روحاني مبارز آيت الله كاظميني بروجردي مي باشد كه به شرح ذيل است :

آيت الله سيد حسين كاظميني بروجردي طرفدار انديشه جدايي دين از سياست مي باشد. وي به دليل عقايدش، بازداشت و زنداني شده و اينك حيات وي در زندان به علت بيماريهاي جدي جسمي در خطر است .
نيروهاي امنيتي در تاريخ 8 اكتبر 2006 به منزل او در تهران يورش بردند. در ژوئن 2007 دادگاه ويژه روحانيت براي پيگيري پرونده ايشان ، پشت درهاي بسته تشكيل شد. مسئولان هيچ گونه دليل موثقي براي تعقيب و بازداشت ايشان ، ارائه نكرده بودند. بنا به گفته هاي هواداران ايشان، وي در ابتدا محكوم به اعدام گرديد ؛ اما دريك دادگاه رسيدگي به پرونده، حكم ايشان به يازده سال زندان تقليل يافت كه 10سال آن بايستي در تبعيد به شهر يزد سپري شود. او از داشتن يك وكيل آزاد در خلال مدت حبس و محكوميت خود، محروم بوده است.
آيت الله بروجردي از عوارض جسمي مختلفي رنج مي برد كه شامل مشكلات قلبي و تنفسي و سنگ كليه مي باشد . وي 80 درصد از بينائي خود را در اثر بيماري آب مرواريد از دست داده است. بنا به گفته هاي دكتر حسام فيروزي پزشك ايشان، آيت الله بروجردي در طي مدت حبس40 كيلو كاهش وزن داشته است.
دكتر فيروزي در تاريخ 2 سپتامبر2008 خطاب به رئيس قوه قضائيه نوشت : من به عنوان يك پزشك مستقل و به دور از هر گونه تمايلات سياسي و مطابق با حرفه مقدس خود به عنوان يك پزشك، علاقمند به نجات جان بشر، از شما مصرانه مي خواهم كه براي نجات زندگي ايشان، وي را به يك درمانگاه تخصصي بيرون از زندان منتقل كنيد .

هیچ نظری موجود نیست: