۱۳۸۷ اردیبهشت ۳, سه‌شنبه

فراخوان ، برای حمایت جهانی
به منظور آزادی زندانیان سیاسی و فعالان مدنی در ایران !

نظر به تداوم سرکوب در ایران ، بویژه فعالان دفاع از حقوق بشر ،کارگران ، زنان ، قومیتها ، اقلیتهای مذهبی ، روزنامه نگاران و نویسندگان توسط دستگاه امینتی ایران ، و بعلت فقدان بستر اعتراضات مدنی و مسالمت آمیز در داخل کشور و در اعتراض به احکام اعدام چهار فعال مدنی کرد و بلوچ ، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از همه آزاد اندیشان ، مدافعان حقوق بشر و عدالت اجتماعی در هر کجای جهان که قلبشان برای صلح و دوستی ، آزادی و امنیت جامعه جهانی میتپد ، درخواست مینماییم که همزمان با اعتراضات این مجموعه ، با بکار گیری راه کارها و پتانسیلهای ممکن ، نسبت به سرکوب مستمر جامعه مدنی و اقشار مسالمت جو ، توسط حکومت مرکزی ایران ، اعتراض خود را اعلام و حمایت و همبستگی خود را با مدافعان حقوق بشر ، زندانیان عقیدتی و مدنی ایران ابراز نمایند .
امیدوار یم که افکار عمومی جهانیان ، با اعتراض به سیاستهای سرکوبگرانه حکومت جمهوری اسلامی و تداوم بی توجهی به جا معه بین الملل و ارگانهای ذیصلاح بین المللی ، از بروز فاجعه خشونت در جامعه ایران جلوگیری و حیات مدنیت جامعه ایران را سبب گردند .
شایان ذکر است خواست برگزاری اعتراضات و برنامه ریزی آن امری منحصر به این مجموعه نبوده ، متعاقبا حمایتها ، رایزنیها ، هماهنگیها , زمان و مکان تجمعات در اقصی نقاط جهان به اطلاع عموم خوا هد رسید .
دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران

هیچ نظری موجود نیست: