۱۳۸۷ اردیبهشت ۱, یکشنبه

روز بزرگداشت مصلح الدين سعدي گرامي باد
مژده اى دل دادگان كان راحت جان‏مى‏رسد *** جان برافشانيد مشتـاقـان كه جانان مى‏رسد
مژده محرومـان كه مى‏آيد همـــايون طلعتى‏ *** كز جمالش رنج و درد و غم به پايان مى‏رسد
شــاد باشيــد اى گــرفتـــاران غــرقــاب بلا *** ز آن كه نوح اينك پى تسخير طوفان مى‏رسد
مــالـك و مـُلك قضـــا سـلطـــان ايـوان قــدر *** وارث علم رسـول و سـرّ سبحــــان مى‏رسد
آن كــه از انـوار عـــدل دولــت منـصــــــور او *** دور ظلـــم و روزگـــار غـم به پـايان مى‏رسد
مصلح الدّين سعدى

هیچ نظری موجود نیست: