۱۳۸۶ آبان ۱۲, شنبه

نوبت به آيت الله صانعي رسيد!

حذف و تخريب منتقدان، از مراجع عظام تا مراجع نظام
با حمله شديد روزنامه هاي کيهان و رسالت به آيت اله صانعي، کليد حذف يکي ديگر از آيات عظام که بقول سازمان ‏مجاهدين انقلاب اسلامي خودي و غير خودي دارند، زده شد.‏
حمله هماهنگ به اين مرجع شيعه از زماني آغاز شد که او در ديدار با اعضاي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي گفت:‏‎ ‎‏خداوند در امور سياسي هيچکس را قيم مردم قرار نداده است. ‎او تاکيد کرد:‏‎ ‎‏معصومين(ع) نيز هرگز خود را قيم ‏ندانسته و طريق استبداد نپيموده‌اند. ‏
به دنبال اين اظهارات به گزارش روزنامه اعتماد ملي، روزنامه کيهان تحريف سخنان آيت اله خميني را توسط يکي از ‏نزديک ترين و برجسته ترين شاگردانش بهانه کردتاچنين نتيجه گيرد كه آيت‌ا...العظمي‎ ‎صانعي به عمد و براي نيتي ‏خاص به تحريف كلا‌م امام مبادرت كرده‌اند‎.‎‏‏
‏روزنامه رسالت هم درهماهنگي کامل با روزنامه کيهان نوشت:‏‎ ‎‏جمله‌اى که آيت الله صانعى فرمودند در مورد تلاش ‏براى فهماندن اينکه خدا کسى را قيم مردم قرار نداده است، يک حرف جديد نيست اين پيام بسته‌بندى شده طرفداران ‏جدايى دين از سياست و فرمولى براى سکولاريزاسيون حکومت است.
و به اين ترتيب به نوشته روزنامه اعتماد ملي‎ ‎‏مرجع‎ ‎تقليدي همچون اين فقيه ساده‌زيست نيز در خيل مخالفان نظام و ‏انقلا‌ب قرار گرفت.‏
يک استاد علوم سياسي دانشگا ه تهران در همين ارتباط به روز گفت:‏‎ ‎‏سياست حذف اقتدار گرايان سابقه اي به اندازه ‏عمر جمهوري اسلامي دارد. چند تن از علماي بزرگ قرباني اين سياست شده اند و اکنون به نظر مي رسد نوبت آيت اله ‏صانعي است که اگر به دنبال اين اخطارهاي اوليه سکوت نکند، بايد منتظر بود تا مراحل ديگر حذف اجرا شود.

‎‎حذف مراجع‎‎
روزنامه اعتماد ملي نوشت:‏‎ ‎‏حفظ‎ ‎حريم مرجعيت آنچنان جايگاهي رفيع در جامعه ايران دارد كه حتي در قانون ‏مطبوعات پيش‎ ‎از انقلا‌ب و در زمان طاغوت نيز به صراحت بر آن تاكيد شده و مطبوعات اجازه هتك حرمت‎ ‎مراجع را نداشته‌اند. ‏
امري که از همان روزهاي نخست پيروزي انقلاب اسلامي زير پا گذاشته شد و‏‎ ‎‏ آيت الله قمي، با وجود سوابقي که ‏در همراهي با آيت الله خميني داشت، همراه با آيت الله روحاني و آيت الله شيرازي - ديگر مراجع تقليدي - که علناً در ‏ايران به مخالفت با نظريه ولايت فقيه پرداختند‏‎ ‎را قرباني کرد. آِيت اله قمي تحت حبس خانگي قرار گرفت و تا ‏پايان عمر(1386.3.26)‏‎ ‎ه.ش در محدوديت زندگي کرد.‏
‏مرجع بعدي آِيت اله شريعتمداري بود که حتي مجبور شددر تلويزيون حضور بيابد و به شرکت در کودتا همراه ‏صادق قطب زاده اعتراف کند.‏
در دهه شصت آيت اله حسينعلي منتظري که لقب‏‎ ‎‏فقيه عاليقدر داشت و از نظريه پردازان ولايت فقيه بود، بعد از ‏مخالفت باکشتار زندانيان سياسي در نوبت حذف قرار گرفت و اوباش زير نام مردم به حسينيه و خانه اش يورش ‏بردند. او که از قديمي ترين ياران انقلاب اسلامي و استادبسياري از صاحبان قدرت بود و پيش از عزل‎ ‎‏قائم مقام ‏رهبري ناميده شد توسط روزنامه کيهان‎ ‎‏شيخ ساده لوح ناميده شد. اين مرجع مسلم هنوز با وجود کهولت سن ‏عملا در حبس خانگي بسر مي برد.
روز آنلاین

هیچ نظری موجود نیست: