۱۳۸۶ مهر ۱۸, چهارشنبه

بیانیه ی فعالان حقوق بشر در ایران در سالگرد بازداشت آیت الله بروجردی
به نام آزادی
پس از گذشت یکسال از بازداشت آیت الله کاظمینی بروجردی وی همچنان در زندان اوین نگهداری می شود و فشارها و شکنجه ها بر وی و یارانش همچنان ادامه دارد . آقای کاظمینی بروجردی در مدت یکسال گذشته توسط مامورین وزارت اطلاعات شکنجه شده و با زور و جبر در مقابل دوربین های تلویزیونی بر علیه خود و یارانش و اعتقاداتش سخن گفته است .
وی هم اکنون در زندان اوین از بیماری های بسیاری که بر اثر شکنجه ها گریبان گیر ایشان شده است رنج می برد اما مامورین وزارت اطلاعات و دادگاه انقلاب از آزادی وی و یا درمان وی در بیمارستان جلوگیری می کنند .
تنها جرم ایشان این است که تعریف دیگری از دین اسلام به مردم ایران ارائه داده است و خواهان پایان خشونت بر علیه خود و یارانش شده است . پرونده سازی های مامورین وزارت اطلاعات برای یاران آیت الله بروجردی و ایجاد درگیری فیزیکی در منزل وی که موجب مقابله یاران ایشان شده است از جمله پرونده هائی است که وی را همچنان در بند نگه داشته است .
با توجه به ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر مبنی بر اینکه:
هر کس حق دارد که از آزادی فکر و وجدان و مذهب بهره مند شود و این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان است و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس می تواند از این حقوق منفردا یا مجتمعا به طور خصوصی و یا به طور عمومی برخوردار باشد.
و با تکیه بر اصل 32 و 33 مقررات سازمان ملل متحد در مورد حداقل رفتار با زندانیان که در آن بر ممنوعیت استفاده از سلول انفرادی و کاربرد شکنجه به منظور کسب اعتراف تاکید شده است.
فعالان حقوق بشر در ایران نسبت به نگهداری این روحانی معترض در زندان اوین ابراز نگرانی می کند و خواهان محاکمه عادلانه وی در دادگاه صالح بر اساس موازین حقوق بشری می باشد و به همین جهت از سازمان های حقوق بشری می خواهد که نسبت به رهایی وی از وضعیت کنونی از هیچ کوشش فروگذاری ننمایند.

هیچ نظری موجود نیست: