۱۳۸۶ مرداد ۱۶, سه‌شنبه

سومين جلسه‌ي دادگاه فرمايشي و خيمه‌ شب‌بازي آیت الله بروجردی

توسط دين‌فروشان دنياطلب
روز دوشنبه پانزدهم مردادماه، برگزار گرديد

بخشي از دفاعيّات فرزند مظلوم عدالت و خادم عاشق ملّت و پيشواي ضد استبدادي زنداني آیت الله سید حسین کاظمینی بروجردی، كه به وسيله‌ي بعضي از كارمندان آزاديخواه دادسرا ، به تاريخ زنده‌ي ايران ارائه گرديد :
به نام خداي مهربان ، سلام بر ملّت كتك‌خورده ايران . اين چندمين جلسه‌ا‌ي است كه مرا به زشتي‌ها و پستي‌ها و آلودگي‌هاي اخلاقي و اعتقادي و اعتباري ، تفهيم اتهام مي‌كنيد ! چگونه در منصب قضاوت نشسته‌ايد و خود را از جرائم مختلف ، مُبرا مي‌دانيد در حالي كه تقويم سي ‌ساله‌ي شما مملو از خيانتها و جنايتهاست ؟ كارتان را با دروغ آغاز كرديد و در روز روشن و در برابر ديدگان ميليونها نفر، وعده‌ي راحتي و فراواني را به ملّت مظلوم ايران داديد ! با كمال بي‌شرمي اعلان كرديد كه در عصر شما همه چيز مجاني خواهد بود و مردم ، وجوه نفتي خويش را ماهانه دريافت خواهند كرد و امروز با وقاحت بي‌ نظير، بنزين را جیره بندی مي‌كنيد ! شما شاه را محكوم كرديد كه شهرها را خراب و گورستانها را آباد كرده ، اما بيلان عملي سي‌ ساله‌ي شما گواه است كه دوران گذشته ، براي اين مملكت ، بسي زيباتر و دلپذيرتر و گواراتر بود . استقلال و آزادي را شعار خود كرديد و افكار مستقل را ريشه ‌زني كرديد و آزادي‌هاي خداداده‌ را از بيخ و بن بركنديد.
امروز نه جمهوري داريم و نه اسلام ! جمهوري يعني حكومت مردم بر مردم ، كه از اين واژه ، مترسكي بيش نمانده و از اسلام هم جز خشونت ، ارعاب و وحشت چیزی برجاي نمانده است .
خداي من ، شاهد باش كه گناهم دفاع از تو بود و هم اکنون تو به وسيله‌ي ملّاهاي درباري در جايگاه اتهام قرار گرفته اي . به نام تو حلقوم خلق زحمكتش و گرفتار را فشردند و چون ناله كردند ، به اوين بردند و زبانشان را كندند و چشمانشان را از كاسه درآوردند !

بيائيد و اين سرباز دلسوز و دست از جان شسته‌ي ايران را به صليب بكشانيد و طناب دار بر گردنش بيفكنيد كه آرزوئي جز دفاع از حقوق بشر ندارد.

هیچ نظری موجود نیست: