۱۳۸۶ تیر ۳۱, یکشنبه

جنگ تازه ي ملايان رژيم با احزاب و سياسيون دگرانديش


خاتمي عضو هيئت رئيسه ي مجلس خبرگان رهبري در خطبه هاي نماز جمعه ي اين هفته ي تهران با اشاره به برخي اظهار نظرها كه در روزهاي اخير توسط سياسيون و روحانيون در عرصه ي اسلام شناسي صورت گرفته ، تصريح كرد: « دين اسلام نمي تواند نظام سياسي نداشته باشد و اسلامي كه نظام سياسي ندارد ، اسلام آمريكائي است ! خطيب نماز جمعه ي تهران خاطر نشان كرد : اسلام مي گويد جامعه بايد حكومت داشته باشد ؛ اما شكل حكومت به استنباط فقيه بستگي دارد و مجموعه ي اين اصول و استنباطات ، نظام سياسي و نظام اقتصادي اسلامي را شكل مي دهد . اين ملاي درباري افزود: گاهي ما رهنمود قرآن و سنت را مي فهميم و گاهي هم متوجه آن نمي شويم ؛ اما اگر نفهميديم نگوئيم اسلام نظام سياسي ندارد ، بگوئيم كه ما متوجه نيستيم . ايشان اضافه كرد : اين بينش، تاريخي صد ساله دارد و اين اسلام ِآمريكا پسند است ؛ يعني اسلامي كه در آن جهاد و شهادت نباشد و اين ، اسلام آمريكائي است كه امام ( ره ) در مواجهه با اين اسلام ، اسلام ناب محمدي را مطرح كردند !
ايشان در ادامه گفت : به سياستمداران و احزاب سياسي مي گويم كه ورود به حوزه ي معارف ديني ، يك كار تخصصي است ؛ سياسيون اين عرصه را به اهلش بسپارند و به عرصه ي معارف ديني وارد نشوند.»
همان طور كه پيداست مغالطه كاري همچنان از اصول تغيير ناپذير سران جمهوري اسلامي ايران است . در واقع اين نظام فاسد كه بنام نظام اسلامي بر سر كار است ، مسلولي را مي ماند كه دوران سكرات را مي گذراند و بزودي بوي تعفن اين مردار ، باعث فرار هر بيننده اي مي شود . آقاي خاتمي يكي از دعاگويان اين نظام ، همانند پير و مرادش روح الله خميني در تغيير جهت و مسير واقعي دين اسلام همچنان كوشا مي باشد و لحظه اي از تخريب اين دين مظلوم كوتاه نمي آيد . بايد به اين غاصبان گفت شما كه در برابر ولايت حقه ي علوي به جعل ولايت ( ولايت مطلقه ي فقيه ) مبادرت كرديد و برخلاف شيعيان ، شيعه ي دوازده امامي نيستيد بلكه يكي بيشتر داريد و از قضا خيلي هم به آن افتخار مي كنيد پس اين شما هستيد كه بدعت در دين آورديد ولي همواره خط اصيل تشيع را محكوم مي كنيد ! پيشواي ششم شيعيان مي فرمايند : زماني بر شما مي رسد كه اسلام مانند پوستين وارونه مي شود ، حق باطل شود وباطل حق مي گردد . تحقق اين علائم آخر الزمان مارا برآن مي دارد كه در برابر هجوم آگاهانه ي دشمنان دين ،موضعي هوشيارانه اتخاذ نمائيم .
ما مي گوئيم دين اسلام در نهايت حكومتي اسلامي را بنياد خواهد گذارد ؛ اما طبق چه شرايطي ؟ چه وقت ؟ و بدست چه كسي ؟ امام صادق مي فرمايند : « لكل اناس دولة يرغبونها و دولتنا في آخر الدهر تظهر » براي هر مردماني دولتي است كه بدان پايبند و خشنودند و دولت ما ( حكومت حقه ي مهدوي ) در آخر الزمان تشكيل خواهد شد . و در ادامه مي فرمايد : هر كس قبل از قيام ديني مصلح موعود قيامي يا انقلابي ديني بكند صاحب آن پرچم خود طاغوت است . اين انديشه صد البته قدمتي 1400 ساله دارد و بايد به عرض اين ملا برسانيم كه قدمتش صد ساله نيست . در ثاني زماني كه اهل بيت اين انديشه را در بين پيروان خود اشاعه مي دادند ، آمريكائي در كار نبود كه جنابعالي مي گوييد اين اسلام ، اسلام آمريكائي است زيرا كشور آمريكا تاريخي چند صد ساله دارد .
اسلام سنتي اگر مي گويد دين از حكومت مي بايست جدا باشد ، بدين خاطر است كه برحسب وعده ي الهي ، تنها مجري و مؤسس حكومت اسلامي ، مهدي موعود است كه بر طبق اعتقاد اصيل شيعه معصوم از خطا و لغزش مي باشد و ايشان اذن دارد كه احكام صادره از جانب خداوند عادل را به اجرا در آورد و حتي شخص امام زمان نيز اجازه ندارد بر طبق ميل خود عمل نمايد اما اين ملاي درباري با وقاحت و بيشرمي بسيار مي گويد : شكل حكومت اسلامي به استنباط فقيه بستگي دارد و مجموعه ي اين اصول و استنباطات ، نظام سياسي و نظام اقتصادي اسلامي را شكل مي دهد . يعني اصلا در اين نوع حكومت ،فرامين الهي اسلامي در كار نيست و هر چه ولي فقيه مي گويد عين اسلام است ، حتي اگر شكل حكومت همراه با سركوب دانشجويان ، زنان ، كارگران و روحانيون دگر انديش ( همچون آيت الله بروجردي ) ، ارسال اسلحه براي تقويت تروريستها در عراق و لبنان ؛ فشار مضاعف اقتصادي بر مردم بخت برگشته ايران ، هزينه ي بيت المال مسلمين براي ساخت بمب هسته اي و اجراي احكام غير عادلانه ي سنگسار ، اعدام و ... باشد!!!
ما مي گوئيم دين اسلام هم از جنبه ي فردي قابل توجه است و هم جنبه ي اجتماعي ، اما تا قبل از ظهور منجي موعود تنها جنبه ي فردي آن قابل بررسي است و جنبه ي اجتماعي آن در قالب تشكيل حكومتي ديني منتفي است . همان طور كه خودتان اشاره كرديد ورو د به حوزه ي معارف ديني يك كار تخصصي است و بايد عرصه را به اهلش سپرد . علتش هم آشكار است زيرا شما در طول اين 28 سال براي ارضاي شهوت قدرت خويش جنايات بسياري كرديد و براي توجيه عملكرد خود گفتيد خدا اينگونه مي خواهد !! يعني آدم كشتيد بنام اسلام ! خفه كرديد بنام قرآن ! سركوب كرديد بنام رسول الله ! و...
همان طور كه مشخص مي گردد دشمني واقعي اين نظام با خط فكري اهل بيت است كه آنها را سد راه خود مي دانند . راستي شما كه حتي اعتراض مسالمت آميز كارگران زحمت كش وطن براي احقاق مطالباتشان را خلاف مصالح اسلام مي دانيد اگر امام زمان همين جمعه ظهور كند و به شما بگويد حكومت را تحويل دهيد و كنار برويد با ايشان چه خواهيد كرد ؟!

هیچ نظری موجود نیست: