۱۳۸۶ خرداد ۲۸, دوشنبه

بيانيه ي جهاني

آيت الله كاظميني بروجردي خواستار صدور قطعنامه اي توسط شوراي امنيت سازمان ملل در حمايت از آزاديهاي ديني گرديد
عقربه هاي ساعت همچنان كه زمان را پيش مي رانند ، جهان كنوني ما هر لحظه در حصار نابودي قرار ميگيرد . پس بر تمام نسل بشر است تا با همصدايي و همياري ، پايه هاي استبداد حاكم براين كره ي خاكي را بزير كشند .
آنگونه كه در سايتهاي خبري دنيا نيز منتشر شده است ، سومين دادگاه غير علني آيت الله سيد حسين كاظميني بروجردي و يارانش روز يكشنبه 27 خرداد 1386 برابر با 17 ژوئن 2007 در بي خبري محض برگزار گرديد در حالي كه در اين دادگاه نه از وكيل متهمان خبري بود و نه از خبرگزاريهاي داخلي و خارجي . در اين دادگاه غير علني كه بگفته ي بعضي سايتهاي خبري منجر به ضرب و شتم آيت الله كاظميني بروجردي و يكي از يارانش بنام عليرضا اربابي توسط مأموران دادگاه گرديد . آيت الله كاظميني بروجردي فرياد مي زدند : فقط وكالت خانم شيرين عبادي را قبول دارم و مي بايست دادگاه من و يارانم در فضايي آزاد و علني برگزار گردد و اين در حالي است كه مقامات رژيم غير دمكراتيك ايران درسايتها و خبرگزاريهاي داخلي خود به دروغ اعلام كرده بود كه حكم آيت الله كاظميني بروجردي حداقل تا دوماه آينده نيز صادر نمي شود و پرونده ي ايشان در دست بررسي است .
بگزارش يكي از مسئولين دادگاه ويژه ي روحانيت كه نخواست نامش فاش شود ، ضمن اشاره به وضعيت بحراني آيت الله كاظميني بروجرد ي ، دسترسي ايشان به پزشك و امكانات پزشكي را بسيار ضروري دانست .
آيت الله كاظميني بروجرد ي خواستار صدور قطعنامه اي در شوراي امنيت سازمان ملل براي آزادي هاي اعتقادي و ديني گرديد . ايشان اشاره نمود كه لازم است نمايندگاني از ديده بان حقوق بشر و سازمان عفو بين الملل به ايران فرستاده شود تا با ايشان ديدار كنند و با حقايق آشنا شوند تا جهانيان بدانند در ايران چه مي گذرد . وي ضمن اعتراض شديد به سازمانهاي مدافع حقوق بشر دنيا مي افزايد : اين سازمانها صرفا نبايد به صدور بيانيه و قطعنامه اكتفا كنند و مي بايست براي حمايت از حقوق بشر دنيا ، با جديت وارد عمل شوند . ايشان خواستار طرح شكايتي در دادگاه بين المللي لاهه براي احقاق حقوق 70 ميليون ايراني دربند شدند .
ايشان بعنوان مردمي ترين پيشواي مذهبي ايران معتقدند كه اجراي حد بايد برداشته شود و هر كس آزاد است آن ديني را كه مي خواهد ، داشته باشد . تمامي آزاد انديشان ، سازمانها و فعالان حقوق بشر بايد بدانند ايشان تنها روحاني است كه دربرابر حكومت غير مردمي ايران ايستاده است و از جان و مال و همسر و فرزندانش گذشته ، تا به هموطنان ايراني دربند كمك كند . ايشان تنها كسي است كه مي تواند حقايق اين رژيم فاشيستي را افشا نمايد ( دقت نماييد ) در صورت پشتيباني لازم از ايشان ، وي مي تواند حكومتيان را روسياه كند . اگر قطع نامه اي در حمايت از ايشان صادر نشود ديگر هيچ كس نمي تواند جلوي اين استبدادگران مذهبي مقاومت نمايد . ايشان آخرين نقطه ي اميد حقوق بشر است

هیچ نظری موجود نیست: