۱۳۹۳ آذر ۱۹, چهارشنبه

مجيد: من صداى كاظمينى بروجردى هستم

كارزار هيچ زندانى نبايد گمنام بماند.

هیچ نظری موجود نیست: